Formularz zgłoszeniowy – Trio

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Dziękujemy!

Regulamin

V edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Kozielska Scena Debiutów 2023”.

CEL FESTIWALU

 • prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych
 • propagowanie muzyki granej na żywo
 • promowanie twórczości artystycznej w języku polskim doskonalenie warsztatu uczestników festiwalu poprzez warsztaty wokalne i wymianę doświadczeń w pracy artystycznej
 • integracja wokalistów i instruktorów z różnych stron naszego kraju.

ZASADY UCZESTNICTWA W FESTIWALU

Uczestnikami Festiwalu Piosenki mogą być soliści, duety oraz zespoły wokalne (do 6 osób). Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować dwie piosenki w języku polskim, polskich kompozytorów i autorów tekstów. Niedozwolone są polskie wersje utworów zagranicznych. Mile widziane są nowe interpretacje autorów takich jak: Agnieszka Osiecka, Jacek Cygan, Wojciech Młynarski, Zbigniew Wodecki, Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski …….

Laureat nagrody Grand Prix w danej kategorii nie może brać udziału w festiwalu w ramach tej samej kategorii.

KONKURS

Kategorie wiekowe:

 1. Dziecięca (7-13 lat): soliści, duety, zespoły
 2. Młodzieżowa (14-18 lat): soliści, duety, zespoły

Wszyscy wykonawcy zaśpiewają wyłącznie z akompaniamentem zespołu festiwalowego.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy przygotowują:
  • 2 piosenki z pełnym podkładem muzycznym
  • nagrywają dwa filmy video wybranych piosenek z wykonaniem na żywo. Piosenki mogą być nagrane w dowolnym miejscu smartphonem (link do występu na żywo).
  • nagrania powinny być wykonane starannie, dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny bez trzasków, szumów, zbędnych elementów jak: poboczne rozmowy, nakładające się podkłady muzyczne itp, pozbawione błędów i zniekształceń spowodowanych niedbałym nagraniem, niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie.
  • osoby przesyłające nagrania zobowiązane są do wniesienia przelewem opłaty eliminacyjnej w wysokości 30 zł od podmiotu wykonawczego na numer rachunku 92160014621816639970000001 z podaniem nazwy instytucji delegującej, miejscowości, ilości osób. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie nie będzie oceniane.
  • krótką notkę o sobie w postaci zdań zaczynających się od słów:
   Jestem…
   Lubię…
   Chcę…
   Marzę…
  • zdjęcie (kolorowe, dobrej jakości)
 2. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie k-kwarta.pl w zakładce "Kozielska Scena Debiutów" -> "Festiwal - Formularz zgłoszeniowy". Wszystkie informacje o uczestniku, zdjęcie, nagrania na żywo należy załączyć on - line w Formularzu zgłoszenia a potwierdzenie przelewu opłaty eliminacyjnej wysłać na adres festiwal.biuro.ksd@k-kwarta.pl. Wypełnia go osoba pełnoletnia.
  Wypełnienie formularza on-line jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie wizerunku (zdjęcia, filmy), a także wprowadzanie go do systemów informatycznych, rozpowszechnianie w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego - wyłącznie dla potrzeb związanych z organizacją Festiwalu. Finaliści Festiwalu przenoszą na rzecz organizatora prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas koncertu finałowego w zakresie: rejestracji, nadawania oraz reemisji, utrwalenia, zwielokrotnienia na nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internetowej, publicznego odtwarzania .
 3. Zgłoszenia wraz z potwierdzeniami wpłaty przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2023 roku.

UCZESTNICY KONCERTÓW KONKURSOWYCH

 1. W konkursie wezmą udział wokaliści i zespoły wyłonieni przez Radę Artystyczną na podstawie nadesłanych nagrań na żywo.
 2. Rada dokona wyboru jednego utworu wykonywanego w koncercie konkursowym.
 3. Lista zakwalifikowanych oraz rezerwowych uczestników zostanie podana na stronie Festiwalu do 23 października.
 4. Zakwalifikowany uczestnik przesyła mailem na adres organizatora podkład muzyczny do wybranego utworu oraz wpłaca kwotę 100zł celem akredytacji.
  Akredytacja jest wpłacana przez wszystkie osoby zakwalifikowane do I etapu Festiwalu KSD Brak wpłaty za akredytację jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Festiwalu i zwalnia miejsce dla uczestnika z listy rezerwowej.

KONCERTY KONKURSOWE Dom Kultury „Koźle” ul. Skarbowa 10

24 listopada 2023 – próby z zespołem festiwalowym. Dla wszystkich uczestników obowiązkowe warsztaty wokalne oraz możliwość dodatkowych lekcji indywidualnych. (odpłatnych).
25 listopada 2023 – przesłuchania konkursowe w dwóch kategoriach.

 1. W koncercie konkursowym uczestnicy wykonują 1 piosenkę wskazaną przez Radę Artystyczną z towarzyszeniem zespołu festiwalowego.
 2. Jury festiwalu, po zakończeniu koncertów konkursowych wyłoni laureatów i zaprosi nagrodzonych do udziału w koncercie galowym.
 3. Ocenie podlegać będą: interpretacja piosenki, umiejętności warsztatowe, walory wokalne, dobór repertuaru do wieku wykonawcy oraz wizerunek sceniczny. Wszystkie decyzje Rady Artystycznej i Jury są ostateczne.

26 listopada 2023 – Dom Kultury „Chemik”, Al. Jana Pawła II 27 – KONCERT GALOWY oraz koncert Gwiazdy Festiwalu

NAGRODY FESTIWALU

 • Grand Prix Festiwalu – statuetka i nagroda pieniężna 1500 zł
 • Złoty Koziołek – statuetka i nagroda pieniężna 1000 zł
 • Srebrny Koziołek – statuetka i nagroda pieniężna 700 zł
 • Brązowy Koziołek – statuetka i nagroda pieniężna 500 zł
 • Wyróżnienia – statuetka i nagroda pieniężna 300 zł

Warunkiem odebrania nagród jest osobiste podpisanie protokołu odbioru nagrody przez uczestnika lub opiekuna.

ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji i publicznego wykonania i odtwarzania, publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.
 2. Wykonawcy zakwalifikowani do Festiwalu wpłacają do 31.10. 2023 r. kwotę 100zł (akredytacja) Na konto bankowe nr 92160014621816639970000001
  Akredytacja nie podlega zwrotowi.
 3. Dodatkowo płatne zakwaterowanie i wyżywienie po wcześniejszej rezerwacji u organizatora.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w festiwalu pokrywają koszty podróży i zakwaterowania we własnym zakresie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

______________________________________________________________________________

Wszelkich informacji udziela biuro organizacji festiwalu:
Justyna Sikora, tel. 608 065 213
Hanna Posid, tel. 736 618 146
Katarzyna Miraszewska, tel. 501 560 295 (organizacja pobytu)
kontakt mailowy: festiwal.biuro.ksd@k-kwarta.pl

Organizatorzy:

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle